Grade 1 PE & HEALTH Q1 Ep4: Body Awareness / Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya…

Grade 1 PE & HEALTH
Quarter 1
Episode 4: Body Awareness / Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa Katawan
Teachers: Ariel Delos Santos and Mark Anthony Jamisal