[Spotlight – 12/28/2021] G10 FIL Q2 EP1-P1- Mitolohiya: Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante

[DepEd Spotlight – 12/28/2021]

GRADE 10 FILIPINO
Quarter 2
Episode 1: Part 1 – Mitolohiya: Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante
Teacher: Pamela Amor R. Villanueva