[Spotlight – 01/10/2021] Grade 10 ESP Q2 Ep 1: Karapatan at Tungkulin ng Tao

[DepEd Spotlight – 01/10/2021]

Grade 10 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
Quarter 2
Episode 1: Karapatan at Tungkulin ng Tao
Teacher: Sir John Lester Briones