AKEANON KINDER EP10: Pagkilos ng Iba’t ibang kakayahan Gaya ng Pag-awit, Pag-sayaw, at Iba pa

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 10: Pagkilos ng Iba’t ibang kakayahan Gaya ng Pag-awit, Pag-sayaw, at Iba pa
Teacher: Levin R. Pabriaga