AKEANON KINDER EP11: Pagtukoy sa Naiibang Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo

Kinder
Quarter 1
Episode 11: Pagtukoy sa Naiibang Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo
Teacher: Levin R. Pabriaga