AKEANON KINDER EP13: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 13: Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo
Teacher: Levin R. Pabriaga