AKEANON KINDER EP2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 2: Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan
Teacher: Levin R. Pabriaga