AKEANON KINDER EP7: Pagbubukod bukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian..

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 7: Pagbubukod bukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian (Hugis, Kulay, Laki at Gamit)
Teacher: Levin R. Pabriaga